Aktualności

M&P Academy
12 maja 2022

Zakres zastosowania przepisów Kodeksu cywilnego do odpowiedzialności pracodawcy z tytułu naruszenia zasady równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu.

Co prawda prawo pracy wywodzi się z prawa cywilnego, jednak obecnie za oczywisty uznaje się fakt, że stanowi …

Czytaj więcej
Aktualności
21 lutego 2022

Niebagatelne zawirowania na rynku wyrobów medycznych wywołało wejście w życie europejskiego rozporządzenia MDR

Pomimo, że MDR obowiązuje już od kilku miesięcy nie wszystkim podmiotom funkcjonującym w branży udało się dostosować swoją …

Czytaj więcej

OBSZARY PRAKTYKI

Some text
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.