Arena Tax zaprasza do udziału w kolejnym spotkaniu online. Uchwalenie przez Sejm RP – w dniu 6 października 2022 r. – ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie będzie miało duży wpływ na działalność instytucji pożyczkowych w Polsce. Z tego względu na webinarium omówione zostaną realia, możliwości i prognozy dla branży pożyczkowej – m.in. w świetle postanowień ww. ustawy.

Dlaczego ten temat?

Uchwalenie przez Sejm RP ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie spowoduje istotną zmianę warunków prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie udzielania kredytów konsumenckich. Kluczowe zmiany – takie jak (i) objęcie instytucji pożyczkowych nadzorem KNF, (ii) ustalenie nowych limitów kosztów pozaodsetkowych czy (iii) nakaz prowadzenia działalności w określonej formie prawnej (spółka akcyjna albo spółka z o.o. z ustanowioną radą nadzorczą – przy kapitale zakładowym nie niższym niż 1 mln zł) – mogą spowodować konieczność podjęcia działań, które pozwolą uzyskać zgodność regulacyjną i umożliwią kontynuowanie działalności w branży pożyczkowej (o ile zapadnie decyzja o dalszej działalności w tej branży).

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie jest adresowane w szczególności do dyrektorów finansowych oraz (głównych) księgowych reprezentujących przedsiębiorców z branży pożyczkowej.

Prelegent: Łukasz Kumkowski

Szczegółowe informacje, agenda wydarzenia oraz link do rejestracji na webinar pod adresem:

https://arenaadvisory.com/webinar-wierzytelnosci-w-branzy-pozyczkowej/

Rejestracja i udział bezpłatne. Wydarzenie odbywa się w języku polskim. Po wydarzeniu prezentacja jest udostępniana uczestnikom.

Serdecznie zapraszamy do udziału!