1. M&P
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. Kancelaria Marszałek & Partnerzy...

Kancelaria Marszałek & Partnerzy członkiem korporacyjnym Polsko – Litewskiej Izby Handlowej.

Aktualności

plcc logo

Marszalek & Partners Law Firm proudly announces to be invited as a corporate member of the Polish – Lithuanian Chamber of Commerce.

Polish-Lithuanian Chamber of Commerce is an exclusive group of companies and private individuals who are exploring the area of Polish-Lithuanian economic cooperation. The Chamber collects information about business and investment opportunities in both countries, builds relationships with people who are creating economic life, it is a platform for the exchange of knowledge and experience. The organization is committed to creating a positive climate for the Polish-Lithuanian business ventures, dynamic trade and to remove cooperation barriers between Polish and Lithuanian companies.
We perceive our membership in the Chamber of Commerce as a distinction, the determinant of the credibility of our Law Firm as a partner and the unique opportunity to use our experience internationally.
plcc logo

Kancelaria Marszałek i Partnerzy z dumą zawiadamia o jej zaproszeniu w poczet członków korporacyjnych Polsko – Litewskiej Izby Handlowej.

Polsko-Litewska Izba Handlowa jest ekskluzywną grupą firm i osób fizycznych, prowadzących działalność w obszarze polsko-litewskiej współpracy gospodarczej. Izba gromadzi informacje o możliwościach biznesowych i inwestycyjnych w obu krajach, buduje relacje z osobami kreującymi życie gospodarcze, jest platformą dla wymiany wiedzy i doświadczeń. Organizacja angażuje się na rzecz tworzenia pozytywnego klimatu dla polsko-litewskich przedsięwzięć gospodarczych, dynamicznej wymiany handlowej oraz znoszenia barier dla współpracy firm w Polsce i na Litwie.
Swoje członkostwo w Izbie Handlowej postrzegamy jako wyróżnienie, potwierdzenie wiarygodności Kancelarii jako partnera oraz niepowtarzalną okazję by wykorzystać nasze doświadczenie na arenie międzynarodowej.


15 września 2015

Filtry

Some text
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.