Polski Związek Instytucji Pożyczkowych i Fundacja Lendtech wraz z Kancelarią Radcy Prawnej Moniki Macury zapraszają na szkolenie z zasad AML.

Przypominamy, że zgodnie z art.52.1. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, instytucje obowiązane (w tym m.in. instytucje pożyczkowe i płatnicze) mają obowiązek zapewnić udział osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków, w tym uwzględniających zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

Szczegóły wydarzenia:

Mecenasi Monika Macura, Michał Barwicki i Anna Jędrasiak poprowadzą szkolenie poświęcone wybranym zagadnieniom przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy „AML w praktyce” dla członków Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych i innych zaakceptowanych instytucji pożyczkowych i płatniczych.

Aplikant radcowski Michał Barwicki dokona pogłębionej analizy zjawiska prania pieniędzy, omawiając definicje, etapy, przyczyny i mechanizmy działania przestępców, nowe metody prania pieniędzy i metody prania pieniędzy charakterystyczne dla klientów instytucji finansowych. Aplikantka radcowska Anna Jędrasiak przedstawi wytyczne w sprawie stosowania uproszczonych i wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego oraz czynniki ryzyka, a także omówi zagadnienia dot. ochrony danych w obszarze AML/CFT oraz instytucję Customer Due Diligence. Na zakończenie radca prawny Monika Macura omówi przekazywanie informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) oraz kary administracyjne i sankcje prawne, a także podsumuje cały warsztat.

Na webinarze omówiony zostanie obszerny projekt nowelizacji ordynacji podatkowej. Dodatkowo, wobec faktu, iż w ostatnim czasie organy podatkowe i organy ścigania prowadzą zintensyfikowaną walkę z uszczupleniami podatkowymi, skierowaną nie tylko przeciwko spółkom, ale także członkom zarządów i pracownikom działów finansowych wskażemy aktualną praktykę organów ścigania w sprawach karnych skarbowych. Omówione zostaną również działania prewencyjne które należy podjąć, aby zminimalizować ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności karnoskarbowej oraz zalety posiadania wewnętrznych procedur ograniczających ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej.

Po części merytorycznej przewidziana będzie sesja pytań i odpowiedzi. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia. Certyfikat jest dokumentem przydanym podczas ewentualnej kontroli polityki AML w przedsiębiorstwie.

Szkolenie odbędzie się stacjonarnie w siedzibie PZIP. Liczba uczestników ograniczona. Udział w szkoleniu dla pracowników Członków Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych i Partnerów Fundacji Lendtech jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji i udziału.