Antareco sp. z o.o., działająca w ramach Grupy Arena pod marką Arena Accounting, jest spółką świadczącą wysoko wyspecjalizowane usługi księgowe, kadrowo-płacowe, sprawozdawcze oraz doradcze dla branży finansowej. Antareco świadczy usługi na rzecz podmiotów z siedzibą w Polsce, a także dla podmiotów z siedzibą w innych krajach Unii Europejskiej oraz poza nią. Usługi Antareco są wykonywane zgodnie z najlepszą profesjonalną praktyką, świadczą je osoby posiadające szerokie kompetencje i wieloletnie doświadczenie branżowe. Poza usługami o charakterze bieżącym Antareco świadczy wiele usług o charakterze doraźnym i ad-hoc, elastycznie reagując na potrzeby klienta z szybko rozwijającego się sektora finansowego.