Arena Tax sp. z o.o., działająca w ramach Grupy Arena, to licencjonowana spółka doradztwa podatkowego wspomagająca polskie firmy oraz spółki należące do międzynarodowych grup kapitałowych, działające w szczególności w sektorze usług finansowych. Arena Tax oferuje doradztwo we wszystkich obszarach podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów takich jak polskie podatki bezpośrednie i pośrednie, opodatkowanie międzynarodowe, przeglądy podatkowe i due dilligence, ceny transferowe i spory podatkowe. Świadczy usługi m.in. na rzecz firm pożyczkowych, banków, zakładów ubezpieczeń, towarzystw funduszów inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich, spółek leasingowych, podmiotów zajmujących się zarządzaniem wierzytelnościami, jak i na rzecz innych podmiotów wykorzystujących nowoczesne technologie w oferowaniu usług finansowych (sektor fintech).