Comtegra jest integratorem systemów informatycznych specjalizującym się w obszarach: Data Protection & Business Continuity, Data Management, Virtualization, Enterprise Mobility Management, Data Security, Database & Analytics oraz Exascale Computing & Big Data. Firma świadczy także usługi w modelu cloud, usługi serwisowe, utrzymaniowe i gwarancyjne.