CRIF to wiodący dostawca informacji kredytowej w Europie oraz jeden z kluczowych podmiotów w skali światowej, dostarczający zintegrowane usługi i rozwiązania z zakresu informacji biznesowej, handlowej oraz zarządzania ryzykiem. Obecnie dostarcza usługi do ponad 6,3 tys. banków i instytucji finansowych oraz 55 tys. klientów biznesowych w 50 krajach. W Polsce prowadzi działalność poprzez spółkę CRIF Sp. z o.o. Na terenie Polski działa też Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A., którego wyłącznym akcjonariuszem jest CRIF AG z siedzibą w Szwajcarii. CRIF Sp. z o.o. tworzy kluczową infrastrukturę wymiany danych dla branży pożyczkowej  – system Credit-Check, dostarcza usługi analityczne i antyfraudowe oraz, pod patronatem PZIP, system wspierający ochronę konsumentów przed konsekwencjami utraty tożsamości – Bezpieczny PESEL.