Kontmatik to API bankowe, które umożliwia finansowym instytucjom dostęp do szczegółów aktywności bankowej własnych klientów. Dodatkowe usługi  Kontomatika wzbogacają i strukturyzują dane w celu stworzenia szerszego profilu zachowań finansowych do celów analitycznych.  Dane mogą być używane w celu identyfikacji klienta online (KYC), do wykonania szczegółowego scoringu kredytowego lub lepszej segmentacji klientów.