Kwartalnik Promeritum to pierwszy magazyn branży pożyczkowej, w którym redakcja publikuje liczne analizy, prognozy oraz podsumowania, a także najważniejsze informacje o postępach prac legislacyjnych, których celem jest nowelizacja kluczowych dla branży przepisów. Tytuł kierowany jest do osób pracujących w firmach pożyczkowych, bankach i innych przedsiębiorstwach rynku finansowego oraz do dziennikarzy i profesjonalistów, którzy zajmują się tematyką pozabankowego kredytu konsumenckiego. Magazyn dostępny jest w wersji papierowej i elektronicznej.